research (svenska)

Forskning om digitaliseringens effekter

Som forskningsanalytiker arbetar jag med organisationer som Handelshögskolan i Stockholm och Energiforsk, med fokus på hur teknik, särskilt digital teknik, påverkar och förändrar förutsättningarna för individer, företag och samhälle.


Forskningsarbetet är inspirerande, men hur intressant forskningen än är så kan den få verklig betydelse bara om den når ut till människor. Förutom själva forskningen är därför en central del av mitt arbete att kommunicera resultaten –  i skriftliga rapporter och som talare – så att de blir tillgängliga och intressanta för en bred publik.


För närvarande deltar jag i tre projekt:


The Internet and its Direct and Indirect Effects on Innovation and the Swedish Economy är ett treårigt projekt, finansierat av Internetstiftelsen (IIS), som leds av Professor Robin Teigland.


Bland rapporterna så här långt:

- 'Chasing the Tale of the Unicorn – A study of Sweden’s misty meadows'

- ‘Plug in Your Network – A Review of the Role Of Informal Networks For Knowledge Sharing And Innovation’

- 'The Rise and Development of FinTech – Accounts of Disruption from Sweden and Beyond' (Routledge).

- 'Digital Transformation and Public Services – Social Impacts in Sweden and Beyond (Routledge).


Digitalisering i energisektorn är ett ettårigt projekt initierat av Energiforsk. En konferens hölls i Stockholm den 17 maj, 2018, och våra två delrapporter – Digital utveckling och möjligheter för energisektorn (1 och 2) – kan laddas ner här.


• Effekterna av digitalisering och eldrift på transportsektorn när det gäller arbete och utbildning – ett projekt beställt av Transportföretagen.

Rapporten Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras kan laddas ner här.