research (svenska)

Som forskningsanalytiker arbetar Mats med organisationer som Handelshögskolan i Stockholm och Energiforsk, med fokus på hur teknik, särskilt digital teknik, påverkar och förändrar förutsättningarna för individer, företag och samhälle.

En central del av Mats arbete består i att kommunicera resultaten – i skriftliga rapporter och som talare – så att de blir tillgängliga och intressanta för en bred publik.

Mats senaste artikel är The Future of the Nation-State: How the Nation-State Can Find a Way Through Digitalization.


Pågående och aktuella forskningsprojekt:

The Internet and its Direct and Indirect Effects on Innovation and the Swedish Economy – ett treårigt projekt finansierat av Internetstiftelsen (IIS) och leds av Professor Robin Teigland.

Bland rapporterna så här långt:

- 'Chasing the Tale of the Unicorn – A study of Sweden’s misty meadows'

- ‘Plug in Your Network – A Review of the Role Of Informal Networks For Knowledge Sharing And Innovation’

- 'The Rise and Development of FinTech – Accounts of Disruption from Sweden and Beyond' (Routledge).

- 'Digital Transformation and Public Services – Social Impacts in Sweden and Beyond (Routledge).


● Digitalisering i energisektorn är ett ettårigt projekt initierat av Energiforsk. En konferens hölls i Stockholm den 17 maj 2018, och två rapporter kan laddas ner här.


● Effekterna av digitalisering och eldrift på transportsektorn när det gäller arbete och utbildning – ett projekt beställt av Transportföretagen.

Rapporten Kompetensförsörjning när transportsektorn digitalisras kan laddas ner här.

Forskning om digitaliseringens effekter