people say (svenska)

Sagt om Mats...

"Jag frågade mina kollegor och det var idel positiva reaktioner och kommentarer:


Tänkvärd! Påläst och pedagogisk! En brinnande eldsjäl! Entusiasmerande! Spännande! Engagerande! Omvälvande! Rekommenderas! Alla borde få hans föreläsning!


Du väckte starka känslor och tankar. Du målade upp ett framtidsscenario som strider mot de grundvalar som styr vårt arbete som arbetesförmedlare, som t.ex. att vi ska få ut människor i arbete och skapa nya arbetstillfällen. Det du sa är omvälvande då det i princip innebär att samhället sakta förändras mot att mer och mer styras av artificiell intelligens mer än av människor. Människan håller på att bortrationalisera sig självt och ingen reagerar. Framtidens arbeten blir mer specialiserade och kvalificerade, medan de okvalificerade jobben utförs av robotar och datorer."

Horacio Clemente, Arbetsförmedlingen.

”Ett fantastiskt och inspirerande föredrag som initieras med att väcka en olustig och oroande känsla då Mats på ett förträffligt sätt visualiserar vart vår värld är på väg och i vilken rasande takt detta sker. Föreläsningen avslutas förträffligt där publikens känsla av oro tvärt ersätts av hopp genom att han lyckas väcka insikt om vilka enorma och fantastiska möjligheter vi har i det radikala paradigmskifte som vi just nu befinner oss i.”

Carin Åsen, IT-chef, Inst. för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet. 

"I would like to thank you Mats for the outstanding and thought provoking presentation you held at the inauguration of our new production facilities in Stenungsund, Sweden. We are a 'bricks and mortar' type of company with a traditional thinking style. The use of new technology is not obvious to us. Nevertheless, you were able to take an idea from concept into something exciting and visual, that really reinforced the message you wanted to get across. You managed to inspire a large and diverse group of people with your way of communicating in an excellent way. I would warmly recommend others to use your services."

Jan Secher, President & CEO, Perstorp Holding AB.

Bland mina entusiastiska kunder finns företag och organisationer som Microsoft, Hill & Knowlton, Rodolfo, Telia, ABB, Uniper, VISA, Perstorp, Xylem/Flygt, Toyota, Tieto, MoneySuperMarket.com, Karolinska Institutet, SAP, Arbetsförmedlingen, Cygate, Ricoh, Etteplan, Statkraft, Länsförsäkringar, Elgiganten med flera.