journalist (svenska)

Att göra teknik enkel att förstå

Som vetenskaps- och teknikjournalist har jag sedan över 20 år fokuserat på att göra komplicerade saker lätta att förstå, och också på att sätta in dem i ett sammanhang för att visa vad tekniken kan betyda för oss – för vårt samhälle, för företag och för våra liv.


I över ett decennium var jag reporter på tidningen Ny Teknik – Skandinaviens största tekniktidning, och jag var även grundare och redaktör för Next Magasin – en ny svensk tidskrift med fokus på de djupa konsekvenser som den ständigt accelererande teknikutvecklingen har på samhället och på människors liv.


Ibland skriver jag som frilansskribent för CBS Cnet News i San Francisco där jag arbetade som gästreporter 2009, inom ramen för programmet Innovationsjournalistik vid Stanford University.


Jag har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.