author (svenska)

Kall fusion är energikällan som skulle kunna ge rent vatten till hela världen, utsläppsfria fordon med obegränsad körsträcka, en lösning på klimatkrisen och mycket mer därtill. Den är ren, kompakt, enkel, outsinlig och ... fysikaliskt omöjlig. Det är åtminstone vad vetenskapen ansett sedan 1989.

En omöjlig uppfinning är den sanna historien om hur uppfinnaren Andrea Rossi kan ha lyckats att få kall fusion att fungera i sin energiapparat E-Cat. Men det är också en historia om vad som anses omöjligt och varför.

Händelserna pågår fortfarande och det ser ut som att världen kan stå inför en omfattande förändring.

Läs mer här.

Ny bok: En omöjlig uppfinning