workshop (svenska)

Behöver din styrelse utveckla en strategi som är anpassad för en digitaliserad värld?

Digital transformation är i grund och botten en anpassning för att behålla eller öka företagets konkurrenskraft och relevans i en digitaliserad värld.

Anpassningen styrs av företagets strategi. Därför efterfrågar många styrelser idag kunskap och insikter om digitalisering och AI för att kunna utarbeta en robust strategi i en digitaliserad värld, och den här workshopen erbjuder just detta.

Utifrån en inledande föreläsning som belyser tio megatrender och dess rötter i digitaliseringen, får gruppen möjlighet att arbeta med strategiska frågor kopplade till några av trenderna – exempelvis ett skifte från produkt till tjänst, fokus på syfte och transparens, samt nya och oväntade strategiska samarbeten.


Målgrupp:

Workshoppen är skräddarsydd för bolagsstyrelser och ledningsgrupper, både i den privata och offentliga sektorn.

Mål:

Att ge styrelsen och ledningsgruppen de kunskaper och verktyg som krävs för att utarbeta en framgångsrik strategi i en digitaliserad värld.

Upplägg och schema:

Workshopen är planerad som en halvdagsaktivitet som kan infogas i styrelsens strategidag, men den kan också skräddarsys utifrån olika behov och önskemål.

Inför workshopen ingår ett planeringsmöte för att bestämma upplägget och preliminärt välja några fokusområden.

Kontakta oss för mer information. 

§

Mats Lewan är certifierad genom Styrelseakademiens utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet.

Workshop: Digitalisering och AI för styrelsens strategiarbete